De Wetten - Vicent Icke

Wat er in de echte natuurkunde gebeurt, is dat de wetten worden bijgesteld, of door een listige aanpassing geschikt gemaakt voor een groter gebied dan dat waarvoor zij oorspronkelijk waren ontworpen.

De theorie van de thermodynamica en de theorie van de beweging van deeltjes (de mechanica) waren afzonderlijke wetten totdat werd bewezen dat de mechnica van een gigantisch groot aantal deeltjes hetzelfde is als de thermodynamica. De wind ontstaat door de gezamenlijke gemiddelde beweging van alle luchtmoleculen in een bepaalde richting, en de temperatuur van de lucht komt overeen met de toevallige afwijkingen van het gemiddelde.

Vrijwel altijd blijft een natuurkundige theorie briukbaar binnnen een beperkt gebied: Een atoom bestaat, ook al hebben we ontdekt dat het is opgebouwd uit electroneen en een atoomkern. Ook die kern is echt, hoewel we nu weten dat zij zijn gebouwd uit quarks.

Om uit te rekenen hoe ik met een raket naar Jupiter kom, heb ik helemaal geen relaitiviteitstheorie nodig.

Maar nu komt de kneep: als de quantummechanica  en de relativiteitstheorie geen van beide in strijd zijn met de klassieke mechanica, dan zou je verwachten ze ook met elkaar kloppen. Maar er wacht ons een verassing: die twee theorien bijten elkaar als kat en hond. Hoe moeten we dat oplossen? Het gaat er om een geniale uitbreiding van beide te vinden.