Raadsels en vragen van de wetenschap:

De aarde ontstond ongeveer 4,5 miljard jaar geleden en al een half miljard jaar later verschenen de eerste levensvormen:ééncellige organismen. Hoe die zijn ontstaan is nog volstrekt onduidelijk.

antideeltjes zich in de zonsatmosfeer over grotere afstanden kunnen verplaatsen en langer kunnen bestaan dan tot nu toe werd aangenomen. De oorzaak hiervan is vooralsnog een raadsel.

Waarom zijn we hier? Waarom heeft het heelal precies die eigenschappen die ons bestaan mogelijk maken? Puur toeval? De hand van de schepper? Rees kan er moeilijk in geloven en zijn tocht langs de raadsels waarmee kosmologen worstelen, zoals de donkere materie (waarachter het merendeel van de massa in het heelal schuilgaat) en de vacuümenergie (die het heelal versneld doet uitdijen)

Men zat namelijk met het raadsel dat de zon minder neutrino's leek te produceren dan de theorie voorspelde

Er is straling uit onbekende bronnen opgevangen uit het heelal. Die komt uit alle richtingen van de ruimte. De straling heeft een golflengte van meer dan 3 centimeter en ligt daarmee in het gebied van de micro- en radiogolven.

 

Maar waar die enorme hoeveelheden water zijn gebleven die ooit over Mars moeten hebben gestroomd is nog steeds een raadsel

 

Ook willen de onderzoekers vaststellen of neutrino's anders oscilleren dan hun antideeltjes, de antineutrino's. Dat laatste zou een van de belangrijkste kwesties in de natuurkunde kunnen helpen oplossen: de vraag waarom er in het heelal veel meer materie aanwezig is dan antimaterie.