juli 2000 - Vincent Icke

Wee de wetenschapper die in een cafegesprek probeert een probleem op te lossen, een discussie te beslechten of zijn gelijk te halen. Al staan logica en feiten aan jouw kant, de cafewet luidt dat de waarheid in het midden ligt, en bij het volgende rondje wordt je geheid overgeslagen.

Het is slechts weinigen gegeven om dingen op te merken.  Opmerkzaamheid is waarmee een wetenschapper zich onderscheid.

Het is ten ene male onmogelijk om van NMW, of welke instantie dan ook, subsidie te krijgen op grond van een opmerking als: Is het u wel eens opgevaalleen dat de nachthemel donker is.

De toestand van schijnweten wordt doorbroken door opmerkzaamheid, vaak van iemand die van buiten komt.

Leonardo was een wetenschapper in de zin dat hij een bepaald verschijnsel doelbewust met andere dingen in verband bracht, die hij had opgemerkt.