Windkracht 11 - Baltus Zwart

Ten zuiden van New foundland ontstaan stormdepressies, geboren aan het polaire front en vandaar met grote snelheid over de oceaan gevoerd, meegesleurd door hun verwekker in de straalstroom, het gebied met gestage opwaartse luchtbeweginngenn, de straalstroompomp. Op sattelietfotos verraadt zon gebied zich als een dichte structuurloze wolkenmassa.

Op de weerkaart is dat te constateren, wanneer de luchtdruk in snel tempo begint te dalen. Voor de zojuist beschreven gang van zaken zal het soms te laat zijn voor het geven van tijdige waarshuwingen.

Het energieleferend mechanisme van stormdepressies kan worden vergeleken met dat van rpoische orkanen. De laatste draaien geheel op latente warmte.

Stromdepressies krijgen voor het dieper worden de grootste impuls uit het occluderingsproces waarbij veel latente warmte vrijkomt. In dit stadium gaat een vergelijking met tropische orkanen op, maar dat geldt overigens voor alle depressies, die aan het polaire front ontstaan.