veel vrouwen In het AraBisChe zuidwesten van Iran zijn door hun mannelijke verwanten onthoofd als straf voor al dan niet ingebeelde seksuele_misdragingen aldus een in Teheran uitkomende krant

Dat_de_ daders vaak vrijuit gaan, gebruikmakend van leemten in dè wet en van de steun van hun clan) die doorgaans trots_is_op de daad.

Toen ze zeven maanden zwanger was hakte de man het hoofd af en nam het mee naar zijn verwanten om zijn 'eer' en zijn 'trots' te bewijzen." „Elk jaar wordt een groot aantal vrouwen en meisjes onthoofd.