Voor Berlusconi is democratie tijdverlies'

 

Door onze correspondent Bas Mesters

 

ROME, 14 september.  In Rome zullen vandaag tienduizenden betogers waarschuwen dat premier Berlusconi de rechtsstaat in gevaar brengt.

 

Naar verwachting 200.000 Italianen trekken vandaag uit alle delen van het land naar Rome om te protesteren tegen de regering Berlusconi en de manier waarop die volgens hen de grondwet, de fundamenten van de democratie en de rechtsstaat schendt. Ze eisen herstel van de pluriformiteit in de pers en gelijkheid van alle burgers voor de wet.

 

Aanleiding is een wet die het mogelijk maakt om rechtbanken op politieke gronden te wraken. De wet is op de laatste dag van het vorige parlementaire jaar goedgekeurd in de senaat en zal uiterlijk 10 oktober worden aangenomen in de Italiaanse Tweede Kamer, waar de regeringscoalitie een grote meerderheid heeft.

 

Volgens Berlusconi's partij biedt de wet elke Italiaan straks een eerlijk proces. Maar volgens de oppositie is zij enkel bedoeld om Berlusconi aan een veroordeling wegens omkoping van rechters te laten ontsnappen. De oppositie noemt de wet ongrondwettelijk, omdat ze juist diegenen bevoordeelt die voldoende kracht, geld en advocaten hebben om aan te tonen dat de rechter partijdig is.

 

De regeringscoalitie heeft deze van aanpassing echter een prioriteit gemaakt. Hoe de oppositie zich ook verzet, zij zal machteloos staan. Dat was ook zo toen de regering-Berlusconi de belasting op erfenissen verminderde, de straffen voor fraude in boekhoudingen verlaagde, en een generaal pardon afkondigde voor diegenen die op illegale wijze zwart geld naar het buitenland hebben gesluisd om de belasting te ontduiken.

 

Het is deze machteloosheid van de linkse oppositie die een aantal burgers er de laatste maanden toe heeft gebracht zelf actie te ondernemen. Initiatiefnemer is de Italiaanse filmregisseur en producent Nanni Moretti. In het intellectuele linkse periodiek MicroMega zegt Moretti: ,,Wellicht mag een gewone burger, heel zachtjes, de morele geloofwaardigheid van Berlusconi als minister-president in twijfel trekken. Democratie is iets wat Berlusconi vreemd is en wat hij maar niet kan begrijpen, iets wat alleen maar leidt tot veel tijdsverlies.'' Volgens Moretti kunnen de komende weken ,,beslissend zijn en definitieve schade toebrengen aan de rechtsstaat.''

 

Duidelijk is dat vele andere burgers het met hem eens zijn. Menigeen spreekt de wens uit dat Moretti een politieke partij begint die de versplinterde linkse oppositie vervangt. Volgens veel Italianen zijn de linkse partijen zelf mede verantwoordelijk voor de machtspositie die Berlusconi heeft weten op te bouwen. In de jaren dat links aan de macht was verzuimde het een wet aan te nemen die belangenconflicten van politici-zakenlieden goed regelt. Ook Moretti veroordeelt deze fout, maar hij weerspreekt geluiden als zou hij zelf plannen hebben een eigen partij op te richten. ,,Er zijn al genoeg linkse partijen. Nu komen ze naar ons luisteren, maar ik hoop dat wij spoedig weer naar hen kunnen gaan luisteren.''

 

Tijdens de demonstratie van vandaag is het politici verboden het woord te voeren. De enige die wellicht niet van het podium te weren zal zijn, is Sergio Cofferati. De kans is groot dat de menigte zijn naam zal scanderen. Deze aftredende leider van de communistische vakbond CGIL, de grootste met meer dan vijf miljoen leden, leidde in maart nog een demonstratie van naar schatting twee miljoen mensen tegen Berlusconi.

 

Om duidelijk te maken hoezeer de demonstranten genoeg hebben van Berlusconi, die volgens hen de staat misbruikt, zullen ze bananen voor het parlement gooien. Want volgens hen is ItaliŽ op weg om een bananenrepubliek te worden.