Op een vertrouwelijk notitie van de wereldbank waarin wordt geopperd vervuilende industrien naar de derde wereld te verplaatsen. Daarbij zou de wereldbank een stumulerende rol spelen.

Onder ons gezegd zou de wereldbank Het overhevelen van vervuilende industrien naar de ontwikkelingslanden niet meer moeten stimuleren.

Een groot deel van Afrika ondervervuild is.