Getuige: Plesman liet nazis vluchten

Door onze correspondent

Er is een nieuwe getuige opgedoken, die beschuldigingen lijkt te bevestigen dat de KLM na de Tweede Wereldoorlog meewerkte aan de vlucht van prominente nazis naar ArgentiniŽ.

De getuige, die destijds als 17-jarige klerk werkzaam was bij de KLM, heeft tegenover de BBC World Service verklaard dat hij in 1949 getuige was van een heftige woordenwisseling tussen de toenmalige topman van de KLM Albert Plesman en de befaamde piloot en schrijver Adriaan Viruly. De laatste protesteerde volgens de getuige bitter dat hem was gevraagd zwarte monniken naar ArgentiniŽ te vliegen. Uit de rest van het gesprek bleek dat het hierbij om nazi-oorlogsmisdadigers ging, aldus de niet nader geÔdentificeerde Nederlandse man.

Omdat Viruly kennelijk overwoog de kwestie aan de grote klok te hangen, waarschuwde Plesman de piloot volgens de getuige met de woorden: Als jij mijn KLM durft te ruÔneren, zal ik stappen ondernemen. Elf jaar geleden doken al beschuldigingen op uit de VS dat de Nederlandse overheid wist dat de KLM kort na de oorlog Duitsers naar ArgentiniŽ vloog die illegaal in Zwitserland verbleven. Uit Amerikaanse archiefstukken bleek dat zij niet bereid was de KLM onder druk te zetten passagierslijsten vrij te geven.

De KLM wil niet inhoudelijk reageren op de BBC-documentaire omdat er een intern onderzoek loopt naar aanleiding van een reportage van de actualiteitenrubriek Netwerk vorig jaar. VVD-Kamerlid Van Baalen vindt het van het grootste belang dat voor eens en altijd helderheid wordt geschapen.
Converted with the trial version of Word Cleaner
To remove this message click here to buy the full version now.