Een op de vier kinderen van onder de zes jaar in de Verenigde Sta­ten
leeft beneden de armoedegrens