Tegen abortus (ongeboren leven) en euthenasie

Het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om zestien en zeventienjarige misdadigers en moordenaars met beperkte geestelijke vermogens voor de doodstraf in aanmerking te laten komen, heeft bij tegenstanders van de doodstraf tot woedende reacties geleid. Naakte barbarij zei de burgerrechtenbeweging NACCP

Het debat over de doodstraf wordt in Amkerika publiekelijk vooral in morele termen gevoerd.