Voetbal is oorlog

Tot op heden werden de ideeŽn van de Pruizische filosoof Von Clausewitz
(1780-1832) en vooral zijn postume standaardwerk Von Kriege (1832) algemeen beschouwd als het belangrijkste gedachtegoed op dit gebied

Von Clausewitz heeft met zijn denkbeeld dat oorlog de voortzetting is van politiek met andere middelen volgens Van Creveld te veel de nadruk gelegd op het rationele denken en handelen van leiders.

Nee betoogt van Cleveld hij begint pas wanneer mensen bereid zijn hun leven in de waagschaal te stellen.

Volgens hem heeft Von C ten onrechte geen enkele aandacht voor het gevoel van opwinding, het delirium, de extase die de mens tijdens het gevecht overvalt. Vechten, betoogt Van Creveld heeft fysieke aantrekkingskracht.

Maar er is meer: een militair stelt zijn leven in de waagschaal omdat hij als het ware instinctmatig beseft dat er hoger waarden in het geding zijn dan zijn eigen bloed.

Voor ongrijpbare producten van de geest: God, vaderland, ras, klasse, ideologie, rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkheid, democratie. Eer het enige dat iemand in zijn graf kan meenemen, behoort ook tot de rijtje. In een oorlog moet dus eer te behalen zijn en de deelnemers moeten in algemene zin het gevoel hebben voor een rechtvaardige zaak te strijden. Is dat niet het geval, dan komt de strijd snel tot een einde!!

De essentie van de menselijke beschaving schrijft hij, kan het best worden begrepen als een poging van mannen hun impotentie om het leven te baren te sublimeren. Daarom ook zijn religie, kunst, wetenschap en technologie hoofdzakelijk mannendomeinen.

In de meeste samenlevingen zijn zaken belangrijk omdat zij het domein van mannen zijn. Gaan vrouwen meedoen in oorlog betoogt hij, dan neemt het sociale prestige af en dat ondermijnt de zin ervan. Het feit dat vrouwen tegenwoordig zijn opgenomen in verschillende krijgsmachten komt volgens hem niet voort uit de behoeften van de krijgsmacht zelf, maar uit feministische druk.

Low intensity conflicts die zich onder andere steeds meer manifesteren in de vorm van terrorisme. Zetten staten en legers alles op alles om aan deze belangrijkste eis te voldoen, dan zullen zij zich moeten aanpassen aan de tegenstander, daarmee hun eigen regels met voeten treden. Zo zullen zij onafwendbaar degenereren tot politiemachten of criminaliseren tot gewapende bendes.

Tevens laat het uiteenvallen van JoegoslaviŽ zien dat de betekenis van de natiestaat daar nog springlevend is!

(Mist een stukje tussentabel 3 en 4 !!!)