Een judaskus van Andreotti

 

Door onze correspondent MARC LEIJENDEKKER

 

ROME, 21 APRIL. Een kus van TotÚ Riina dreigt Giulio Andreotti fataal te worden. Dezelfde mafioso die de justitie op het spoor heeft gezet van Riina, jarenlang de onbetwiste leider van de Siciliaanse mafia, heeft verteld dat de toenmalige premier Andreotti niet alleen een ontmoeting heeft gehad met Riina, maar dat de twee elkaar bij de begroeting kusten, als teken van verwantschap en respect.

 

Mocht de Senaatscommissie die de parlementaire onschendbaarheid van Andreotti moet opheffen nog hebben geaarzeld, de nieuwe informatie die gisteren bekend werd lijkt alle twijfels te hebben weggenomen. De beschuldigingen over de relatie tussen Andreotti en de mafia worden steeds erger. Eerst komt de Palermitaanse justitie met de verdenking dat Andreotti jarenlang de mafia systematisch heeft geholpen en beschermd, onder andere door ervoor te zorgen dat vonnissen in cassatie werden afgezwakt of ongedaan werden gemaakt.

 

Daarbij komt de beschuldiging dat hij betrokken is geweest bij de moord op een journalist en op mafiabestrijder Carlo Alberto Dalla Chiesa, in 1982, en bij zeker drie gelegenheden heeft overlegd met belangrijke mafialeiders. En gisteren de laatste aanvulling, in een dossier van 25 pagina's dat naar de Senaat is gestuurd en meteen openbaar gemaakt, waarin staat dat Andreotti in de tweede helft van de jaren tachtig een ontmoeting heeft gehad met de man die toen de meest gezochte misdadiger van ItaliŽ was, en hem begroette als een oude vriend.

 

De "aanklager' is Baldassare Di Maggio, een mafioso die regelmatig als chauffeur is opgetreden voor Riina. Deze had hem in 1985 of 1986 gevraagd via Ignazio Salvo en Salvo Lima, twee geestverwanten van Andreotti op SiciliŽ, een afspraak te regelen met Andreotti.

 

Di Maggio zegt in het dossier dat hij zich de datum van de ontmoeting niet meer herinnert, maar dat het waarschijnlijk vůůr eind 1988 was. Toen de dag daar was, moest hij van Riina een net pak aantrekken en hem ergens in de stad oppikken. Samen reden ze naar het appartement van Ignazio Salvo, die op dat moment huisarrest had. Di Maggio beschrijft de lift en het appartement van Salvo en vertelt hoe deze hen voorging naar een kamer. "Toen we binnenkwamen, stonden de aanwezige personen, die ik zonder zweem van twijfel herkende als Giulio Andreotti en Salvo Lima, op en begroetten ons," aldus Di Maggio. "Ik gaf de twee afgevaardigden de hand en kuste Ignazio Salvo, die ik ook bij aankomst al had gekust. Riina daarentegen begroette alle drie de personen met een kus." Di Maggio vertelde dat hij daarna naar een andere kamer ging en dat het gesprek tussen Riina en Andreotti ongeveer twee uur heeft geduurd. Ignazio Salvo en Salvo Lima zijn vorig jaar vermoord door de mafia.

 

Het aanvullende dossier uit Palermo bevat ook vier foto's waarop Andreotti staat met een minder belangrijke mafiamoordenaar. De foto's zijn genomen bij de inwijding van een kerk net buiten Rome, met een Siciliaanse pastoor die met Andreotti bevriend was geraakt. Het mafialid was een neef van de pastoor en een van de tientallen familieleden die voor de ceremonie waren overgekomen.

 

De 74-jarige Andreotti zou zich vanmiddag voor de Senaatscommissie verdedigen tegen deze nieuwe beschuldigingen, volgens hem absurde laster. Hij heeft ontkend Ignazio Salvo ooit te hebben ontmoet. De commissie moet overigens niet vaststellen of Andreotti schuldig is, maar of er redenen zijn om het verzoek om Andreotti te mogen vervolgen, af te wijzen. Een besluit wordt volgende week verwacht