Na de 2 wereld oorlog heeft de britse regering 250 voormalige nazi-oorlogmisdadigers gerekruteerd om tegemoet te komen aan het na-oorlogse gebrek aan arbeidskrachten in Groot-Brittanie.