Bij Vrouwenzaken in Turkije is men voor de maagdelijkheidstest

 

Door onze correspondent FROUKJE SANTING

 

ANKARA, 10 JAN. Vrouwenorganisaties in Turkije eisen het aftreden van de conservatieve minister van Vrouwenzaken, Ilay Saygin, naar aanleiding van haar uitspraak dat maagdelijkheidstesten gerechtvaardigd zijn. "Meisjes die aan een dergelijk medisch onderzoek werden onderworpen en uit schaamte hierover zelfmoord pleegden, hadden dat anders toch ook wel gedaan", aldus de minister. "Ik maak me niet zo druk om drie of vijf van die gevallen. Het moet duidelijk dat elke samenleving haar eigen regels heeft."

 

In de islamitische wereld worden ongetrouwde meisjes geacht maagd te zijn, maar het seculiere Turkije is het enige moslimland dat hen aan medische testen onderwerpt. Het is niet ongewoon dat middelbare schoolmeisjes door hun leraar of directeur tot een dergelijk onderzoek worden gedwongen als ze te vaak in gezelschap van jongens worden gezien. In een enkel geval leidde dat tot zelfmoord omdat de meisjes er zich diep voor schaamden dat ze in het openbaar hun onschuld moesten bewijzen.

 

Ook bij ongetrouwde politieke gevangenen wordt onderzocht of ze nog maagd zijn. Op het platteland is het nog steeds de gewoonte dat in de eerste huwelijksnacht het laken met bloed aan de naaste familie wordt getoond als bewijs van haar maagdelijkheid. Als blijkt dat het meisje al vrouw was, wordt ze teruggestuurd naar haar ouders.

 

De discussie over het opheffen van de maagdelijkheidstesten laaide vorig jaar weer op na de poging van vijf weesmeisjes van 12 tot 16 jaar om zich met rattengif om het leven te brengen. De leiding van hun tehuis vond dat ze zich moesten verantwoorden voor hun late thuiskomst. De meisjes overleefden het, maar werden in het ziekenhuis alsnog aan een maagdelijksheidstest onderworpen.

 

De Turkse minister van Vrouwenzaken zegt nu dat ze in het interview slechts heeft verdedigd dat die meisjes die door de staat worden opgevoed, weesmeisjes dus, aan strakke regels worden onderworpen om te voorkomen dat ze zonder waarden en normen opgroeien. In ieder geval voor hen moeten de maagdelijkheidstesten gehandhaafd blijven, aldus Saygin.

 

Haar opvattingen staan haaks op die van de bewindsman voor Mensenrechten, Sami Turk, die een voorstander is van het afschaffen van de testen die hij omschrijft als een ondermijning van de menselijke waardigheid.

 

De woede van de vrouwenorganisaties is mede zo groot omdat Saygin in hetzelfde kranteninterview meldde dat "seks buiten het huwelijk niet moet worden getolereerd" en dat "het aan vrouwen ligt dat hun participatie in de politiek zo laag is, omdat ze lui zijn".