Aysel Erbudak  Nieuwe baas Slotervaart


(Het Parool 13 okt. 2006)

AMSTERDAM - De beoogde nieuwe directrice van het Amsterdamse
Slotervaartziekenhuis, Aysel van Waveren, heeft zich onverwachts
teruggetrokken. Zij ontkent dat dit iets te maken heeft met het
strafblad dat zij blijkt te hebben.

Aysel van Waveren werd vorige maand door de nieuwe eigenaar van het
ziekenhuis, Jan Schram van beleggingsbedrijf Meromi Holding, naar
voren geschoven als bestuursvoorzitter.

Zij blijkt in december 2000 door het gerechtshof in Arnhem onder haar
meisjesnaam Aysel Erbudak te zijn veroordeeld tot vijftien maanden
gevangenisstraf wegens grootscheepse fraude en belastingontduiking.
Haar strafblad heeft zij niet gemeld bij de huidige bestuurders van
het ziekenhuis. Zij noemt het een jeugdzonde, die ze niet hoefde te
melden.

Meromi Holding heeft inmiddels achter de rug van de huidige
ziekenhuisbestuurders om een andere directeur gevonden, stelt Van
Waveren.

De huidige directeur van het ziekenhuis, Jan Kiemel, zegt totaal
verrast te zijn door het terugtreden. ''Ik ga ervanuit dat op 23
oktober een nieuwe raad van bestuur zal worden aangesteld, onder
voorzitterschap van Van Waveren.''

Ook voorzitter Henry Meijdam van de raad van toezicht van het
Slotervaartziekenhuis voelt zich overvallen. ''Ik weet niets van
terugtreden.''

Lees vandaag verder in de krant:

Slotervaart vergat screening
AMSTERDAM - Het Slotervaartziekenhuis heeft nauwelijks moeite gedaan
de achtergronden te onderzoeken van zijn nieuwe private eigenaren.

xxxx

Het enge mens blijft aan de touwtjes trekken, volgens het Parool.

 

 

Als het al moeilijk is om een simpele baan te krijgen als je een strafblad
hebt, snap ik dit helemaal niet. Ik ken een geval van iemand die concierge
wilde worden op een school, maar dertig jaar eerder een paar weken had
gezeten voor een jeugdzonde, en het baantje daarom niet kreeg. Strafblad =
geen baan.
15 maanden veroordeling voor fraude en belastingontduiking, dat is nogal
wat, dat noem ik geen jeugdzonde meer. Volgens mij valt dat onder de zwaar
gestraften.

 

 

Jeroen = Aysel

20 oktober 2006, 01:05

Wie ben jij om te oordelen over iemand die zoveel capciteiten heeft!
En als je ergens een reactie op geeft, lees dan eerst eens de artikelen
met je ogen open!
ze heeft nooit gezeten.. het zou ook te belachelijk zijn voor woorden
als iemand zoals zij zou moeten zitten, ze heeft zoveel aan de
maatschappij bij gedragen op elk vlak. En wat is nou eindelijk de
belastingdienst?!! hou toch op, er zijn in Nederland honderduizenden
werkelozen die elke maand een uitkering krijgen die geen barst
uitvoeren de hele dag! zij heeft in de afgelopen 12 jaar zoveel mensen
geholpen en aan het werk daar is die zogenaamde belastingfraude een
lachertje bij, neem nou maar van mij aan dat ze die "ontduiking" al
100x terugbetaald heeft! wie werkt er nu niet zwart hier in Nederland,
daar word natuurlijk niet over gesproken.. Daarbij een concierge
vergelijken met een aankomend bestuursvoorzitter van het Slotervaart
lijkt me niet echt vergelijkbaar.
Jeroen

 

 

martine.sam

23 oktober 2006, 19:42

"Jeroen Jansen" is Aysel Erbudak - van Waveren. "Hij" duikt op verschillende forums met dit belachelijke pleidooi voor het nieuwe bestuur van het Slotervaartziekenhuis. "Hij" heeft voorkennis, die nergens in de kranten stond en het taalgebruik is precies het taalgebruik van Aysel Erbudak. Is dit niet pathetisch? Duidt het niet op het niveau van deze nieuwe bestuurder? Waar vindt ze de tijd omm uberhaupt deze forums te traceren en erop te

reageren?

 

 

martine.sam

24 oktober 2006, 18:50

Aysel Erbudak heeft zelfs het bewijs aangeleverd. In haar bericht (zgn. Jeroen Jansen) heeft ze het over haar “bijdrage” in de afgelopen 12 jaar. Hoe komt zij (sorry,”hij” :-P) aan deze informatie. Het enige wat in de kranten stond is dat ze van parkeerplaatsondernemer overgegaan is in een bestuursvoorzitter van een ziekenhuis. Of een parkeerplaats in de Zwarte Markt te Beverwijk een grote bijdrage is, blijft natuurlijk een vraagteken. Het Parool heeft de achtergrond van deze mevrouw helemaal uitgezocht (artikel 13 okt). En wat blijkt? Wie bij de KvK zoekt naar Aysel Erbudak belandt al gauw in een kerstboom van BV’s. De link tussen al deze bedrijven is Jan Schram (of beter bekend in de plaatselijke regio: suikeroom Jan), die deze bedrijven financiert en Aysel Erbudak die de leiding krijgt. Ik mis nog steeds de grote bijdrage :-)
Mensen die Aysel Erbudak kennen weten dat haar opmerking over haar “bijdrage” in de afgelopen 12 jaar bespottelijk is. De verschillende BV’s waarvan Aysel Erbudak de directeur is, houden namelijk er aan waar schrikbewind op na. Arbeidsrechtelijke wetten en regels worden consequent aan de laars gelapt. Medewerkers die in verweer komen worden direct met valse beschuldiging, afpersing en bedreiging de laan uit gestuurd. UWV, CWI en kantonrecht Haarlem zijn al bekend met het fenomeen Aysel Erbudak.
Het bericht van “Jeroen Jansen” heb ik aan verschillende mensen die Aysel Erbudak persoonlijk kennen, laten lezen. Oordeel van hun allemaal: dit is een bericht van Aysel Erbudak. Alleen al het taalgebruik en, zoals Sirob al juist geconstateerd heeft, de kromme redenering!

Jeroen Jansen is ook op het forum van de Trouw opgedoken. In de Trouw letten ze extra op het taalgebruik en de inhoud. Daar was ze dus een beetje ingetogen. Ze had het over creatieve ondernemen. Over creatief gesproken, was het heel creatief om de naam Jansen te gebruiken!

http://www.trouw.nl/hetnieuws/economie/article514884.ece/Commerciele_zorg_Niets_te_kiezen_bij_verkoop_zieke nhuis#readers_responses

 

 

Dirk-Jan

28 oktober 2006, 00:08

Vandaag las ik dat Mw. ondanks alle kritiek toch haar baantje heeft gekregen. Dit brengt mij in alle staten en dan denk ik:
Dit is weer Mw. ten voeten uit. Haar hele leven doet ze maar 1 ding en dat is "manipuleren en haar wil doordrijven".
Niet goedschiks dan maar kwaadschiks.
Mw. is een bijna ongeschoolde dame.
Zij kan geen diploma laten zien, zelfs niet van een middelbare school.
Toen ze einde tachtiger en begin negentiger jaren een uitzendbureau dreef. Eerst in en later vanuit haar kapitale woning in , deed ze maar 1 ding en dat was "illegale" Turken aan werk helpen.
Mw. was een specialist om bij moeilijke schoonmaakklussen "personeel" te zoeken.
Zij werd er door schoonmaakbedrijven om gewaardeerd.
Haar geheim was om illegalen te rekruteren (uit Moskeeen en buurthuizen) en die op de naam en sofinummer van een ander te laten werken.
Als de illegalen zelf geen sofinummers hadden dan werden ze verzocht het sofinummer van 1 van hun familieleden mee te nemen. Het maakte niet uit wie, zelfs het sofinummer van hun Oma was goed.
In die tijd deed zij goede zaken over de lijken van vele illegale Turken.
Dat kwam ook omdat ze de illegalen volledig uitkneep.
Tussen de acht en de tien gulden betaalde ze uit voor personeel waar ze zelf vijfentwintig tot dertig gulden voor declareerde.
Vandaar dat ze begin jaren negentig een vrijstaande villa kocht voor ruim zeshonderdduizend gulden.
In die tijd was dat gigantisch veel geld voor een woning.
Haar toenmalige vriend deed eigenlijk de volledige administratie en zij kregen ook 2 kinderen.

De naam stamt af van (is haar laatste kind met een Turkse vriend) en .(van haar Nederlandse vriend "")
Mw. is nooit getrouwd geweest met die toenmalige vriend. Toen zij uit elkaar gingen heeft die vriend haar ook verboden om de naam "van Waveren" te gebruiken.
Dit is daarna ook nog een keer via een rechtszaak verboden.
Maar zoals altijd deed en doet Mw. nog steeds alles zoals het haar zelf uitkomt. Niemand kan haar iets verbieden, want zij waant zichzelf en tegelijkertijd.
De kinderen zijn na hun scheiding via de Raad van de Kinderbescherming aan de vader toegekend.
Mw. heeft via een slinkse truck deze kinderen weer teruggekregen en sindsdien heeft die vader zijn kinderen niet meer gezien.(nu al ruim zes jaar niet meer)
Het fijne daarvan wil ik best vertellen, maar dit verhaal is zo schrijnend, dat het een apart boek zou kunnen zijn.
Mw. is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf, maar wederom door leugens is ze uit de gevangenis gebleven.
Hoe zij dat gedaan heeft wil ik ook best vertellen, maar nu nog even niet. Het was in ieder geval weer een uitgesproken "Turkse" truck.
Mw. wilde altijd zaken doen, omdat dat voor haar zaken beter was. Inderdaad staat een Nederlandse naam beter als je zaken doet, maar als je het op de Turkse manier doet dan kun je beter je Turkse naam handhaven. Je brengt dan in ieder geval geen schade toe aan de naam van je ex-partner.

 

 

Dirk-Jan

4 november 2006, 18:47

Einde tachtiger, begin negentiger jaren werd Mw. Erbudak in Amersfoort in verband gebracht met het arrangeren van schijnhuwelijken c.q. schijnrelaties.
Het verhaal ging zo: Enerzijds werd er gezocht naar vrouwen (over het algemeen sociaal en economisch zwakkeren) die werden gelokt met een premie van zo ongeveer 5.000 gulden.
Anderzijds had ze contact met een Turks Juridisch adviesbureau die een groot aantal Turkse illegale mannen had die koste wat het kost een legale status in Nederland wensten.
Zodra er een bereidwillige dame was gevonden dan werden ze aan elkaar voorgesteld, ze werden geďnstrueerd en op elkaars adres ingeschreven en vervolgens maakten ze de gang naar de gemeente en de vreemdelingenpolitie om daar het verhaal te vertellen dat ze een relatie hadden. Op grond daarvan werd een verblijfsvergunning aangevraagd en verkregen.
Mw. Erbudak liet zich hiervoor vet en vet betalen. Het vier- tot vijfvoudige van wat die armlastige dame daarvoor kreeg.
De zaak kwam aan het rollen toen 1 van de dames, die zich niet gerealiseerd had wat voor rompslomp dit allemaal met zich meebracht, “de dames zaten daar voor minimaal 3 jaar aan vast”, tussentijds wilde stoppen. Mw. Erbudak was het daar niet mee eens en schakelde enkele breedgebouwde jongens van de sportclub in om de dame in kwestie weer op de oude gedachte terug te brengen. De dame kon het allemaal niet meer aan en begaf zich naar het politiebureau en vertelde daar het hele verhaal. Korte tijd later werd Mw. Erbudak van haar bed gelicht, eerst een keer door de politie van Amersfoort en kort daarna ook nog een keer door de politie van Enkhuizen.
De zaken speelden in meerdere gemeenten in Nederland.
Samen met Erbudak werd ook haar toenmalige partner opgepakt. Zijn aandeel was beduidend minder. Hij was consulent aan de Streekschool te Amersfoort (het huidige ROC) en werd op grond van dit verhaal op staande voet ontslagen uit overheidsdienst.
Mw. Erbudak was de initiator en organisator.