Amsterdam trekt zich niets aan van de Trias Politica

 

Mevr. drs.T. Ehrami Den Haag

 

Verbaasd en met afschuw las ik het artikel `Amsterdam waarschuwt scholen` (NRC Handelsblad, 8 februari). In dit artikel werd mij duidelijk dat de gemeente Amsterdam aan driehonderd scholen een zogenoemde `lesbrief` heeft gestuurd om hen te waarschuwen tegen de standpunten van bepaalde politici. Deze zouden zich populairder willen maken door zich negatief uit te laten over bepaalde groepen. In het lesmateriaal is op belerende toon verteld wat men wel en niet mag zeggen als het gaat om religie.

 

Dit is niet alleen een verkapte aanslag op de vrijheid van meningsuiting, maar ook een faux pas van de uitvoerende macht. Sinds wanneer mag de overheid bepalen hoe burgers de politiek moeten beschouwen? Sinds wanneer bepaalt de overheid in hoeverre burgers zich moeten beperken in hun vrijheid van meningsuiting?

 

Zover ik weet heeft alleen de rechter de bevoegdheid om hier uitspraken over te doen. Blijkbaar trekt de gemeente Amsterdams zich niets aan van de Trias Politica, oftewel de scheiding der machten. De gemeente Amsterdam slaat hiermee een flater en handelt in een dictatoriale stijl waarbij de overheid de politiek bepaalt la Islamitische Republiek Iran en andere despotische regimes.