moleculen met hydrogel gevangen - george beekman - 23/11/1998 NRC

Het waarnemen van moleculen is op zich niet zo moeilijk, maar het pro-leem is dat zij als gevolg van hun Brownse bewegingen (doordat er voortdurend andere moleculen tegen hen aan botsen) alle kanten uit schieten. Die bewegingen kunnen worden verkleind door sterke koeling, vacuum zuigen, of het o sluiten van de moleculen in een polymeer.