grootte van materie en de mens

We weten, dat het heelal veel meer lege ruimte dan hemellichamen bevat. (Volgens sommige geleerden bevat de ruimte wel een heel ijl gas.) Hetzelfde geldt voor het mikro-heelal van het atoom. Alle materie, waaruit een mensenlichaam is opgebouwd, is samengeperst minder dan een speldeknop. Het oog onder-scheidt echter niet de ruimte, omdat de stofdeeltjes toch te dicht op elkaar bewegen, zoals men ook op afstand een bos als één compacte massa ziet.
Het is echter onmogelijk alle stof zo te concentreren, vanwege de enorme
onderling afstotende krachten.

De kern is relatief zeer zwaar, één proton is ongeveer 1840 x zo zwaar als een elektron. Zouden we een kubieke centimeter (een vingerhoed) kunnen vullen metkernmassa, dan zou dit vrachtje 120 miljoen ton wegen ! Als een olifant ruim een ton kan sjouwen, dan hebben we dus 100 miljoen olifanten nodig om dat vinger hoedje te trekken !

Naast de negatief geladen elektronen, de positief geladen protonen en neutrale neutronen, komen soms in de kern positief geladen elektronen voor, positronen
genaamd.