Aardse pulsen in het heelal 21-9-96 NRC George Beekman

ASTRONOMEN HEBBEN overeen
komsten ontdekt tussen de
stoten 'zachte' (kortgolvige)
gammastraling die afkomstig,
zijn van een neutronenster en aardbevingen
die zich op de aarde voordoen.


Een neutronenster bestaat uit de cen -
trale delen van een grote, massarijke ster die aan het einde van zijn leven onstabiel is geworden doordat de kernfusiereacties in het centrum zijn gestopt
alle kernbrandstof is verbruikt.

Door het wegvallen van de thermische druk stort de kern van deze ster - een gas van elektronen en ijzerkernen - onder invloed van zijn eigen zwaartekracht razendsnel in tot een bol met een diameer van slechts 20 tot 30 kilometer
mede als gevolog van deze-implosie-(gravitatiecollaps) ontstaat een schokgolf die de rest van de ster
in de ruimte blaast
Bovendien diraait het Object, als gevolg van de wet van behoud van draaimoment, zeer snel om zijn as: vele (tientallen) malen per secode

De plotselinge versnelling van de rotatie,
die binnen twee minuten kan plaatsvinden, wordt toegeschreven aan een soort bevingen in de korst van de neutronenster

Zoals de onderzoekers in Nature van
augustus opmerken, blijken de aardbevingen en gammaflitsen "duidelijk vier statistische eigenschappen met el kaar gemeen te hebben.

Het is nog niet duidelijk langs welk weg een beving op een neutronenster tot een stoot gammastraling zou kunnen eiden.