Opvlamming in centrum sterrenstelsel -16-11-1995

Op de opnamen-die-in november 1993
waren gemaakt is in het stelsel een zeer
helder lichtpunt te zien. Het bevindt
zich binnen de meetgrenzen - precies in het centrum van het stelsel

De UV-straling zou ontstaan doodat een zwart gat in het
centrum van een sterrenstelsel een te
dicht passerende ster uit elkaartrekt, of
op zij minst van zijn buitenlagen be-
rooft.