Verwarring over supernova uit 13e eeuw

Onderzoekers(Duitsland) hebben de sporen ontdekt van een sterexplosie
die in de dertiende eeuw moet hebben plaatsgevonden.

Het is daarom merkwaardig dat astronomen uit die tijd er geen melding van hebben gemaakt.
een 'onzichtbare supernova die zo heet was dat hij zijn energie vrijwel uitsluitend in een andere
stralingsvorm dan zichtbaar licht uitzond.

Deze suggestie werd direct gevolgd door weer andere verklaringen. Misschien ging de supernova
schuil achter een wolk van kosmisch gas.