4 september 1993

Sterren die zwellen - Govert Schilling

Johannes Kepler zag er een verschijnen in het sterrenbeeld Slangendrager. Het idee dat de sterrenhemel eeuwig en onveranerlijk is, was plotseling rijp voor de prul-
lebak.

Holwarda in 1638 ontdekte dat ook sommige bestaande sterren van helderhei veranderen

De buitenste lagen van de ster zweIlen op en krimpen weer in, waardoor de kleur en de helder heid van het steroppervlak veranderen.

heldere blauwe veranderlijken kortweg LBV's genoemd) af en toe op zwellen tot vier twaalf keer hun oorspronkelijke afmetingen.

De LBV fase fuurt maar heel kort duurt, hooguit enkele tienduizenden jaren. Bovendien maken alleen de allerzwaarste sterren in he Melkwegstelsel zo'n fase door.