Snellere rotatie ster is schijn - George Beekman - 21/3/1989

De versnelling van de pulsar zou het resultaat zijn van een aantrekkings-
kracht van een naburige ster, of de gezamenlijke aantrekkingskracht van
grote aantallen sterren in het centrum van de hoop of van een combinatie
van beide effecten