22 juli 1993 NRC

Waar ligt de grens van ons zonnestelsel?
 

Liever neemt men daarom de afstand waarop de zonnewind zich nog doet gelden.
De zonnewind bestaat uit elektrisch geladen deeltjes die in alle richtin-
gen door de zon worden uitgezonden

deze wind, die een snelheid van honderdem km per secconde heeft geeft kometen hun staart.

Op een bepaalde afstand wordt de zonnewind tegengehouden door de
'druk' van het gas in de interstellaire ruimte.

Had de zon géén snelheid ten opzichte van het interstellaire gas, dan was de heliosfeer min of meer bolvormig. De zon ploegt echter met een zekere snelheid door dit gas heen.

heeft men afgeleid dat de heliopauze zich op afstanden tussen
ruwweg 50 en 100 AE van de zon moet bevinden.

Men moet er echter rekening mee houden dat de heliopauze geen scherpe grens is, maar misschien pas in de loop van vele jaren
wordt gepasseerd door Voyager.