Nieuwe gassen op Jupiter na botsing

18 februari 1995 Volkskrant

een botsing van de komeet
Shoemaker-Levy 9 met de
reuzeplaneet Jupiter, half juli vorig
jaar, heeft talloze chemische reacties
in gang gezet

waarbij koolmonoxydegas ontstond,
maar ook verbindingen van koolstof
met zwavel. Die waren nog niet
eerder in de atmosfeer rond Jupiter gevonden