24-7-2004

Astero´denregen


Een lawine van brokstukken uit de ruimte heeft zo'n 35 miljoen jaar geleden de aarde getroffen. Sporen van deze inslag zijn terug te vinden in de Popigai-krater (zie foto) in Noord-SiberiŰ (100 km) en de Chesapeake Bay-krater voor de kust van Virgina (85 km).
 


Eind jaren negentig werd gesteld dat een komeet de boosdoener was. Maar deze week komen een Duitse en een Belgische mineraloog in `Science' (23 juli) tot de conclusie dat het om een zwerm astero´de-fragmenten ging. Het duo baseert zich op analyses van tientallen Popigai-monsters. Hun chemische samenstelling bleek sterke verwantschap te vertonen met die van chondrieten, en wel van het L-type (laag ijzergehalte). Kometen bevatten een ander type chondrieten. Het buitenaardse rotsblok dat de Popigai-krater sloeg moet circa 5 km groot zijn geweest.