18-2-1995 Govert Schilling

gasreuzen en ontstaan van leven

Het copernicaanse principe wordt het wel genoemd: het uitgangspunt dat de aarde een absoluut gemiddelde positie in het heelal inneemt, zowel in de ruimte als in de tijd. De ultieme nietigheid van de mens, verheven tot principe, niet uit een behoefte tot zelfverloochening, maar puur op basis van nuchtere overweging.

Die gasreuzen moeten gevormd zijn uit de afkoelende schijf van gas rondom een pas gevormde ster.

Recente waarnemingen aan twintig zeer jonge sterren, met leeftijden var hooguit een paar miljoen jaar, tonen aan dat zij het omringende gas in korte tijd verliezen.

collega's ontdejkt dat de gaswolken zo snel oplossen', dat er geen tijd is voor de vorming van reuze planeten ß la Jupiter en Saturnus (Nature, 9 februari). Ze zijn kennelijk zeldzaam in het heelal.

Zonder gasreuzen zou zich nooit leven hebben kunnen ontwikkelen.

Kort na het ontstaan werd het zonnestelsel bevolkt door miljarden brokstukken: komeetkoppen en planeto´den. De zwaartekrachtswerking van jupiter en Saturnus slingerde het overgrote deel van dat puin het zonnestelsel uit.

het gevolg is dat kleinere plateneten zoals de aarde, slechts incidenteel worden getroffen door een kosmisch projectiel.