Verovering van de rode planeet - George Beekman

De Rode Planeet is lange tijd uit het nieuws geweest. Na een serie pogingen om Mars in de jaren zestig en zeventig .met onbemande ruimtevaartuigjes te bestuderen, op één na' mislukt, lieten de Russen Mars liggen en concentreerden zich op het onderzoek van Venus. Het Mars onderzoek werd overgenomen doo de Amerikanen, die succes op succe boekten. Dit onderzoek culmineerde in 1976 in de landing van de twee Vikingen

Ook bij de Amerikaanse Marsplan nen wordt uitgegaan van het stap voor stap veroveren van de Rode Planeet misschien nog met de Maan als tussenstation.

Bovendien zal de verovering van Mars gigantische bedragen gaan kosten en het is de vraag of een land zich zulke hoge uitgaven wel kan permitteren.