Deep Space - govert Schilling

17 oktober 1998 Intermediar Govert Schilling

Deep Space 1 is de eerste Newmillennium-vlucht. Een ruimtesonde van 140 miljoen dollar - relatief goedkoop.

Een ionenmotor kan met tien keer zo weinig 'brandstof' even grote snelheidsveranderingen teweegbrengen als de gangbare raketmotoren, vooropgesteld dat er geen haast bij is.

Ionenmotor worden atomen van edelagas xenon met behulp van van zonne-energie geļoniseerd: ze verliezen een elektron, en krijgen daardoor een positieve elektrische lading. Deze xenon-ionen worden versneld in een elektrisch veld, en stromen met een snelheid van zo'n dertig kilometer per seconde uit de raketuitlaat, tien keer zo snel als de verbrandingsgassen van een traditionele chemische raketmotor. Om de ruimtesonde elektrisch neutraal te. houden lanceert de ionenmotor ook die negatief geladen elektronen, maar die zijn zo licht dat ze geen invloed hebben op de versnelling van de ruimtesonde.

Voor een reis naar Mars, op grotere afstand van de zon, is een hogere 1 snelheid nodig; voor een reis naar Venus (dichter bij de zon) juist een lagere snelheid.

Deep Space 1 zal nu op juli 1999 op tien kilometer afstand langs de planetoļde 1992 KD vliegen - een rotsblok van ongeveer drie kilometer groot, dat een zeer langgerekte baan door de
binnendelen van het zonnestelsel beschrijft, en in de verre toekomst wellicht ooit met de aarde of met Mars in botsing kan komen.