De lange weg naar Mars

augustus 1989 Jan Libbenga

Terug naar de toekomst. Onder dit motto heeft president Bush de wereld een nederzetting op de maan en een bemande reis naar de planeet Mars toegezegd. De kosten van het programma worden geraamd op 400 miljard dollar.

In dat laatste geval zou een complete sterrenwacht op de maan kunnen worden gebouwd, waarvan de gegevens aan een aards grondst on zouden kunnen worden doorge geven. De plannen voorzien in de in- stallatie van schotelantennes en de bouw van radiotelescopen in maankraters. Met bemande vluchten zou de basis kunnen worden onderhou- den.

De Mars-verkenners Phobos en Mars Observer zullen aanwijzingen moeten geven voor mogelijke landingsplaatsen. De astronauten zullen drie jaar van huis zijn.

NASA denkt in een recordtijd te kunnen verwezenlijken De vlucht naar Phobos is geplant voor 2003; een jaar later zouden reeds de eerste waarnemingsinstrumenten naar de Maan kunnen worden gevlogen. Tussen 2007 en 2014 zouden Amerikaanse astronauten voet op Mars kunnen zetten. Het grootste probleem is echter het gewicht van de lading

Het Los Alamos National Laboratory in New Mexico bestudeert op dit moment de mogelijkheden van voortstuwing via antimaterie (antiprotonen), maar dit onderzoek staat nog in de kinderschoenen.

In de komende vijf jaar zijn volgens NASA niet minder dan 35 wetenschappelijke vluchten
gepland; een groei van zes procent ten opzichte van de jaren zestig.

Het enige lange termijn-project waarvan de kaarten definitief op ta fel ligen en is het ruimtestation Freedom.