afstandseenheden in het heelal

afstand zon-aarde =astronomische eenheid