Quasars en radiostelsels 3-3-1995
lijken steeds meer op
elkaar

Er zijn wr nieuwe tekenen die er op
wijzen dat quasars en radiosterrenstel-
els dezelfde soort objecten_ziin.

Ze verschillen van elkaar doordat
ze vanuit verschillende hoeken wor-
en waargenomen

verre stterrenstelsels vaak gi-
gantische hoeveelheden energie uit,
;vooral in de vorm van radiostraling. Daarom worden deze stelsels radiost telsels genoemd. Er bevinden zich in
het verre heelal echter nog vreemdere
objecten, quasars geheten, die min
tens honderd maal zoveel energie lijken uit te zenden

Kijken we ongeveer van boven op die ring, dan zien
we de heldere kern van het object: we
zien dan een quasar. Kijken we meerte-
gen de zijkant van de ring aan, dan
,wordt de kern van het stelsel aan het
oog onttrokken en lijkt het veel zwak
ker: we zien dan een 'gewoon' radio
stelsel-