grote aantrekker in de melkweg

15-2-1996 NRC

Astronomen hebben waarschijnlijk de
kosmische structuur ontdekt die ver-
antwoordelijk is voor de grootschalige
bewegingen in de wijde omgeving va
ons melkwegstelsel.

Pogingen om de ware aard van deze
Grote Aantrekker te achterhalen wer-
den bemoeilijkt door het feit dat het be-
treffende gebied aan de hemel precies
in het vlak van ons melkwegstelsel ligt

Samen met collega Patrick Woudt
heeft Kraan-Korteweg nu ontdekt dat
zich aan de zuidelijke rand van het
schijnbaar Lege gebied een grote con-
centratie van sterrenstelsels bevindt.
Deze concentratie valt precies samen
met een al eerder ontdekte cluster
Abel! 3627 geheten, die op oudere he
melfoto's uit slechts zestig sterrenste
sets leekte bestaan. Het nieuwe onde
zoek laat echter zien dat de cluster
meer dan 600 stelsels bestaat: als d
band van de Melkweg er niet precies
overheen liep, zou deze cluster d
meest op vallende aan de zuidelijke hemel zijn

Zulke langgerekte structuren worden ook in andere richtingen in het heelal gevonden.