zonnenstelsel in wording

1999

Sinds het midden van de jaren tachtig is van een toenemend aan-
tal tal naburige sterren bekend dat zij zijn omringd 'door een schijfvan stof
en waarschijnlijk ook grotere objecten.

Astronomen denken dat deze circumtellaire schijven vele overeenkomsten ertonen met de schijf van materiaal aaruit, ruim 4.5 miljard jaar geleden, ns zonnestelsel is ontstaan.

ondanks de onzekerheden in de leettijden kunnen de:Astrono
men nu onomstotelijk vaststellen dat alle waargenomen sterren die jonger Zijn dan 400 miljoen jaar een schijf heb-
ben, terwijl slechts 9 procent van alle oudere sterren er een heeft.

De onderzoelers wijzen in Nature van 30 september op dat alleen al de aanwezigheid van het stof impliceert dat zich in zo'n schijf ook grotere ob-. ecten moeten bevinden. Stofdeeltjes kunnen niet oneindig lang rond een ster cirkelen .

Dit betekent dat er v'oortdurend nieuw stof moet worden geproduceerd, mogelijk door onderlin- ge botsingen tussen reeds ontstane planeto´de-achtige objecten of de verdam-
ping-van komeetachtige objecten