sombere vooruitzichten voor planeetzoekers - 23/3/1995

Er zijn twee techtnieken die de meeste kansen bieden op het verschalken van een Jupiter-achtige planeet hij een andere ster. De eerste methode is het zoeken naar mogelijke variaties in de snelheid van een ster in de waarnemingsrichting, de zogeheten radiele snelheid. De tweede methode is het zoeken naar een mogelijke schommeling in de rechtlijnige verplaatsing van een ster ten opzichte van andere stenen aan de hemel: de zogeheten eigenbeweging.

Hoewel de eigen beweging van al meer dan twintig 20 sterren nauwkeurig is bestudeerd. zijn er geen tekenen gevonden van planeten met een massa van 1 tot 3 maal die van Jupiter

Nu bijken zich rond volwassen sterren als de zon nog maar heel geringe hoeveelheden gas te bevinden. Het gas dat na het ontstaan van planeten overbleef werd weer de ruimte in ge-
blazen

De huidige bedaarde zon is daartoe niet meer in staat. Het gas moet dus zijn weggeblazen tijdens deeerste, minder stabiele paar miljoen Jaar van het leven van een ster.

Dit betekent echter ook dat een planeet als Jupiter (of Saturnus), die
voor het grootste deel is opgebouwd uit gas (watererstof en helium), kosMisch gesproken heel snel moet zijn ontstaan: anders zou er voor hem niet meer voldoende materiaal beschik baar zijn geweest.