Het blijft afwachten met de nieuwe planeet - jan 1994

Wat Shabanova heeft ontdekt is dat-de-
pulsperiode van pulsar PSR 0329+54
een beetje varieert. Het zijn maar fracties
van een milliseconde, en het gaat boven-
dien heel langzaam, maar het tijdsver-
loop tussen twee opeenvolgende pulsen
- gemiddeld 0,714 seconden - is niet pre-
cies constant. Een mogelijke verklaring is
dat er een planeet om de pulsar heen
draait
________

PSR B0329+54 is a pulsar approximately 2,643 light-years away in the constellation of Camelopardalis. The pulsar is thought to complete its rotation every 0.71452 seconds. As of 1979, it is thought that two extrasolar planets orbit this pulsar, but have not yet been confirmed and are currently considered doubtful.

 

________________

 


Thorsett houdt er rekening mee
dat de waargenomen variaties het gevolg
zijn van zogeheten random drift. Toch is
Thorsett veel enthousiaster over de mo-
gelijke planeet bij PSR 0329+54.