het universum in een handvol stof

Het materiaal is ouder dan het zonnestelsel — ouder dan 4,6 miljard jaar — en wordt binnen de veilige bescherming van meteorieten op aarde afgeleverd.

De aarde en de andere planeten zijn ontstaan uit een kosmische wolk van waterstofgas, helium en geringere hoeveelheden zwaardere elementen. Waterstof en helium dateren al uit de oertijd van het heelal, maar alle andere eleinenten zijn sindsdien door kernfusiereacties geproduceerd in het inwendige van sterren en later de ruimte ingeblazen.

Dagelijks vallen vele tonnen aan me teorieten op aarde. Hun koolstof bevatte een combinatie van isotopen van krypton en xenon die in de overige materie in het zonnenstelsel niet voorkwam.

De microskopisch kleine korrels van één meteoriet kunnen afkomstig zijn van één ster, maar er is een veel grotere kans dat ze bij verschillende soorten sterren zijn ontstaan.

om de ingewikkelde vingerafdrukken te kunnen interpreteren, moeten de interstellaire korrels in zo zuiver moglijke vorm worden geisoleerd.

Drie soorten presolaire korrels van grafiet, siliciumnitride en siliciumcarbide (met zeer afwijkende isotopen-combinaties) — zijn waarschijnlijk afkomstig van supernovae: zware sterren die aan het einde van hun leven exploderen.ruimte in geblazen waar ze kunnen worden ingesloten in de deeltjes die zich dan in de expandrende gaswolk vormen.

Uit het heliumgehalte van korrels siliiciumcarbide is zelfs iets af te leiden over dé tijd waarin zij hebben rondgezworven, dus de tijd tussen hun ontstaan bij een ster en de insluiting in de materie van het zonnestelsel in die tus-sentijd waren de korrels blootgesteld, aan de energierijke deeltjes van de kosmische straling, die uit een aantal koolstofatomen via kernsplijting heliumatomen deed ontstaan.

Het blijkt dat de oudste korrels 1,2 miljard jaar in de ruimte hebben rondgezworven, maar dat is waarschijnlijk nog maar een ondergrens. Dit bevestigt dat de korrels in meteorieten inderdaad afkomstig zullen zijn van vele sterren.