Het prille heelal -2/11/1995 - George Beekman

Astronomen van de Leidse sterrenwacht hebben ver in het heelal een enorme, draaiende wolk waterstofgas ontdekt, Dateert uit begintijd

Een van de belangrijkste vragen in de kosmologie is: wanneer en hoe zijn in het heelal de eerste sterrenstelsels ontstaan. Deze prille objectjen zijn als gevolg van de uitdijing van het heelal tevens de verste

Die techiek is gebaseerd op het feit dat verre en dus jonge sterrenstelsels veel meer radiostraling produceren dan meer nabije oudere stelsels

Het meest intrigerende radiostelsel van de groep van 29 heeft het catalogus
nummer 1243+03617 tot 15 miljard lichtjaar van ons verwijderd staat. het stelsel wordt- omringd door een gebied van gloeien waterstofgas met een diameter van ongeveer 200.000 lichtjaar, dat stra ling uitzendt in het rode en infrarode deel van het spectrum.

De hoge temperatuur van dit gas hangt samen met twee jets energierijke elekronen die uit het centrum van het stelsel worden geschoten en het gas verhitten en in beroering brengen.
Deze waterstofhalo wordt op zijn beurt omringd door een nog groter gebied van waterstofgas met een diameter van bijna 500.000 lichtjaar.

Het is voor het eerst dat astronomen in zo'n grote en jonge structuur, systematische bewegingen hebben waargenomen en gemeten.