Oerknalfoto testfoto - juni 1992 - MArtijn van Calmthout

De NASA foto was een propaganda truck, slechts een lokkertje bij een serieuze wetenschappelijke ontdekking.

De kosmoplogen zijn het inmiddels minder dan ooit eens over het ontstaan van het heelal.

OPmerlijker is echter dat langzaam duidelijk wordt dat die faschinerende rose-blauw prent weinig meer was dan een truc. Er is op die foto te veel storing van de meerapparatuur zelf om echt te weten wat er te zien is. Deze was eigenlijk een testbeeld van de COBE satteliet.

De uniformiteit van die straling bleek niet te rijmen met de klonterigheid van de materie in het heelal.

Met de COBE satteliet kan naar extreem kleine variaties in de kosmische actergrondstraling worden gekeken.