Govert Schilling Volkskrant 3 december 1988

Er zit een mystiek luchtje aan ons bestaat in het heelal

Ons heelal lijkt op het eerste gezicht dus niet de gunstigste eigenschappen te hebben om leven voort te brengen. Toch-blijkt.bij nadere beschouwing dat het heelal op-maat gesneden-is-voor-het omstaan van leven.

Is het heelal echt ontworpen voor de mens?

„In zijn eenvoudigste vorm”, aldus Barrow, „zegt het antropisch principe eigenlijk dat we ons er niet over hoeven te verbazen dat het heelal is zoals het is. Immers, wanneer het ingriipend anders zou zijn er nooit leven had kunnen zijn ontstaan Wij mensen kunnen alleen een heelal waarnemen dat aan de voorwaarden voor het ontstaan van leven voldoet

Het leven zoals wij dat kennen is geheel gebaseerd op koolstofchemie. Niet zo gek, want koolstof is het enige element waarmee langs spontane weg ingewiikkelde moleculen kunnen worden opebouwd. Maar koolstof is er niet altijd geweest. Het is ontstaan bij kernfusieprocessen in het inwendige van sterren.


Betekent dit nu dat de natuur een soort innerlijke drang vertoont om ingewikkelde moleculen voort tebrengen en daairmee het ontstaan van leven.

Volgens de quantumfysica een van de grootste in tellectuele verworvenheden van deze eeuw, bestaat er niet zoiets als een onafhankelijke objectieve werkelijkheid verschijnselen bestaan pas wanneer ze worden waargenomen, en zelfs dan staat van tevoren niet vast wat de uitkomst van de waarneming zal zijn. In de woorden van Niels Bohr, een van de pioniers van de quantumfysica: „De enige werkelijke natuurverschijnselen zijn waargenomen verschijnselen.