hinderlijke hiaten in uitdijing heelal - George Beekman - 15/7/1996

een spook waar rond in de kosmologie. En dat spook heet gequantiseerde' roodverschuivingen: het verschijnsel dat sterrenstelsels van ons af lijken te bewegen met snelheden die onderling veelvouden van 37,6 km per seconde verschillen.

Volgens het standaardmodel van het heelal neemt de roodverschuiving (en dus de vluchtsnelheid) van sterrenstelsels toe met de afstand.

En wat het raadsel nog groter maakt: de periodiciteit blijkt vooral op te treden bij stelsels die tot groepjes behoren, iets wat ook al door Tifft was gevonden.
 

De quantisering is duidelijk een extra aanwijzing dat op zijn minst een deel van de roodverschuiving van sterrenstelsels een andere oorzaak kan hebben dan snelheid.