1990 George Beekman NRC

Er zitten barsten in de Big Bang theorie en het is maar de vraag of hij in deze vorm de volgende eeuw zal halen.

oeratoom ongeveer 15 miljard jaar geleden.

De theorie won snel terrein toen men kon aantonen dat de relatieve hoeveelheden deuterium (zware waterstof) helium en lithium die nu in het heelal voorkomen precies kunnen worden verklaard met behulp van de kernfysische processen die zich in het allerlaatste moment van het heelal moeten hebben afgespeeld.

Bell laboratories ontdekten in 1964 dat er uit alle richtingen van het heelal een zeer zwakke straling komt van 2,7 graden Kelvin.

Het probleem is dat de zichtbare materie in het heelal helemaal niet uniform over de ruimte is verspreid. Er zijn zogenaamde superclusters. Er zijn dus grote verschillen in de dichtheid, maar niet in de achtergrondstraling. Zijn zelfs groter dan werd gedacht.

Volgens Maddox is het onwaarschijnlijk dat de Big Bang-theorie in zijn huidige vorm in de jaren negentig overleeft.