Wiskunde is een sociale creatie - marthijn van calmthout 31- 10-92 NRC

De meest zekere uitspraken in de natuurwetenschappen hebben de vorm van wiskundige vergelijkingen

De vraag naar de aard van de wiskunde kan niet met objectieve waarheden worden beantwoord, meent hij, maar is een kwestie van opinies en overtuigingen.

Wiskunde is een menselijke uitvinding en is daarmee even subjectief aks alle ander menselijke kennis. Of wiskunde bestaat op een of andere manier ook buiten de menselijke waarnemer, maar zonder dat duidelijk is waar dan precies. Die opvatting grenst aan het religieuze.

Europa verkeerde bijvoorbeeld tot ongeveer 1550 in deverlammende greeep van de Romeinse notatie en onpraktische Griekse opvattingen over wiskunde en rekenen.

Rekenen is geen vaststaand menselijk vermogen, maar een sociale verworvenheid.