Tijd weggezogen - 15/5/1998 - George Beekman

Amerikaanse en Italiaanse atronomen zeggen extreem compacte hemellichamen te
hebben gesignaleerd die de ruimte en tijd om zich heen niet alleen vervormen, maar als gevolg van hun supersnelle rotatie ook meesleuren Volgens de klassieke gravitatietheorie van Newton is de zwaartekracht op geen enkele manier afhankelijk van de beweging van de materie die deze 'kracht veroorzaakt. Het gravitatieveld, van een draaiende bol is identiek aan dat van een stilstaande bol van dezelfde massa. Maar in de algemene relativiteitstheorie gaat die vlieger niet op. Volgens deze theorie worden ruimte en tijd niet alleen door een draaiende massa vervormd, maar ook in cirkelvormige banen meegesleurd. Net zoals een elektrische lading om zich heen een elektrisch veld creŽert en, als de lading beweegt, ook nog eens een magnetisch veld, wekt draaiende massa een statisch zwaartekrachtsveld op met daar bovenop een extra gravito-magnetisch veld. het gevolg is dan dat bijvoorbeeld van een gyroscoop in zo'n meecirkelend veld een precessiebeweging zal maken.