Sneller dan het licht

Een van de merkwaardigste ontdekkingen in de radioastronomie van de laatste jaren is de waarneming van snelheden die groter lijken te zijn dan die van het licht. Dit werd waargenomen bij de quasar 3C 273 op een afstand van 3 miljard lichtjaar. Vijf met elkaar verbonden radiotelescopen in CaliforniŽ, Texas, Massachusetts, West Virginia en West-Duitsland zagen tussen juli 1977 en juli 1980 een door de quasar uitgestoten wolk voortbewegen over een afstand van 25 lichtjaar. Wie het uitrekent, komt tot de conclusie dat de wolk zich moet hebben voortbewogen met 9,6 maal de snelheid van het licht (na toepassing van een kleine kosmologische correctie voor het tijdsinterval). Snelheden die groter zijn dan de lichtsnelheid (300.000 km/ sec) kunnen volgens de relativiteitstheorie niet bestaan, en de astronomen zaten dan ook met hun handen in het haar.

Pas onlangs kwam men met een aannemelijke verklaring voor het verschijnsel: de onmogelijke snelheid is een optisch bedrog, veroorzaakt door het feit dat de uitgestoten wolk naar ons toe beweegt met meer dan 99 procent van de lichtsnelheid. Zoals in de schematische tekening naast de foto's is te zien, was de straling van de wolk die in juli 1980 werd ontvangen 300 jaar later uitgezonden dan de straling die in juli 1977 werd waargenomen. In de tussentijd was de wolk 297 lichtjaar dichter bij de aarde gekomen. Daarom bereikte de straling de aarde slechts met een tussenpoze van drie jaar. In deze tijd bewoog de wolk zich ook nog eens 25 lichtjaar naar Ąrechts".