relativiteit 2

Door de aanwezigheid van materie in de ruimte wordt deze gekromd. Bewegende lichamen volgen deze kromme lijnen van de ruimte volgens de weg van de minste weerstand.

Licht is energie dus massa en volgt daarom in de ruimte de gekromde baan rond een bepaald lichaam.

Zware sterren met een massa van enkele malen van die van de zon worden zo compact. dat de ontsnappingssnelheid groter wordt dan de lichtsnelheid. Dat betekent dat niets meer van zon object kan loskomen, zelfs lichtstralen niet en daarom spreekt men wel van een 'zwart gat.