het snelst - de lichtsnelheid


1-4-1995 Martijn van Calmthout

Rond het einde van de vorige eeuw was er die beroemde discussie gaande over de
ether. Maxwell had licht beschreven als een elektromagnetische trilling in het vacuum. Dat was een triomf, maar voor een trilling - was het idee - is toch één of ander medium nodig. Net zoals je lucht nodig hebt om geluid te laten klinken.

Nou niet helemaal want toe anders kon licht zich door de ruimte voortbewegen? De natuurkundigen deden er alles aan om toch het negatieve testresultaat te
verklaren binnen hun gevestigde opvattingen.

Nou was de constante lichtsnelheid ook de sleutel naar een nogal vreemd universum. Ruimte en tijd werden met eIkaar verweven, maten en tijdsverlopen stonden niet meer vast, gektijdigheid bleek onhoudbaar.

We blekén er al eeuwen niets van begrepen te hebben? Nou, niets is wat overdreven. De effec-
ten waarover Einstein het had, treden pas op bij hoge snelheden.