12-10-1995 George Beekman NRC

Einstein voor 99,98 procent gelijk

Volgens de algemene relativiteitstheorie zou de straling die vlak langs de zon scheert
door de zon over een hoekje van 1,749 boogseconde worden afgebogen.

Het verschijnsel ontstaat doordat de enorme massa van de zon ruimte en tijd plaatselijk ver
vormt, waardoor lichtstralen 'kromme banen lijken te beschrijven.