waarnemen in absolute duisternis.

speelt de waarnemer een beIangrijke rol bij het experiment dat hij aan het uitvoeren is.

Aan het eind van de jaren zeventig werd door een aantal theoretici gewezen op een nog veel vreemder effect: door voortdurend naar een in principe instabiel fysisch systeem te kijken kan dit niet vervallen en blijft het in principe eeuwig bestaan. Dit raadsel
achtige verschijnsel werd het quantum
Zeno effect genoemd.