De kat met negen levens


19 april 1997 Vincent Icke NRC

QUANTUMMECHANICA is te gek voor woorden. Daarom gebruiken we wiskunde.
Maar een `quantumparadox' bestaat (nog) niet in de natuurkunde. Een paradox krijg je als je twee met elkaar strijdige theorieŽn hebt, of een theorie die strijdig is met de waarnemingen. Geen van beide is het geval: er bestaat heden geen enkel experiment dat strijdig is met de quantummechanica: Helaas

In weerwil van al dat gepraat over katten en elektronen hoef je, die verbijsterende vreemdheid helemaal niet zo ver te zoeken. Ga 's avond's in een verlichte kamer voor het raam saan. U kunt uw spiegelbeeld in het venster zien. Tegelijkertijd kan iemand die buiten staat u ook zien. Zeer alle daags, en buitengewoon vreemd. Immers, het licht dat door het venster wordt teruggekaatst, heeft uw gezicht verlaten onder precies dezelfde omstandigheden als het licht dat door het glas naar buiten treedt. U ziet hier met eigen ogen dat ons heelal te gek is voor woorden: dezelfde oorzaken hebben niet altijd dezelfde gevolgen. Het is alsof het licht een keus heeft of het terugkomt of doorgaat.